Na łamach portalu lex.pl ukazał się wywiad z jednym ze wspólników Taxpoint.

Tematem wywiadu był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie belgijskiej spółki New Valmar, który daje podstawy do uznania za niezgodne z prawem unijnym niektórych przepisów ustawy o VAT oraz ordynacji podatkowej. Sprzeczne z regulacjami wspólnotowymi w świetle podejście Trybunału są m.in. art. 87 ust. 2 ustawy o VAT zabraniający dokonywania zwrotów VAT na rachunki bankowe inne niż polskie, art. 82 § 1b ordynacji podatkowej, który przewiduje obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji VAT w schemacie jednolitego pliku kontrolnego i art. 193a Ordynacji podatkowej, który nakazuje przedstawiać w tej samej formie (na żądanie organu) pełne księgi oraz wszystkie operacje na rachunkach bankowych.

 

 

Zachęcamy do lektury całości wywiadu dostępnego pod adresem:

 

 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wyrok-tsue-wskazuje-na-niezgodnosc-polskich-przepisow-podatkowych-z-prawem-unijnym