Na łamach Rzeczpospolitej pojawił się artykuł podejmujący problem, czy przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową powoduje powstanie obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli wspólnicy w związku z przekształceniem nie wnoszą nowych wkładów. W publikacji autorzy zwracają uwagę na kształtującą się negatywną dla podatników linię orzeczniczą, zgodnie z którą dla zwiększenia majątku spółki nie jest konieczne wniesienie przez wspólników nowych wkładów. Na kolejnych stronach publikacji, autorzy polemizują z przyjętym przez organy rozwiązaniem zarzucając mu przede wszystkim oparcie na błędnych założeniach, iż wspólnicy spółki przekształcanej wnoszą jej majątek jako swój wkład do spółki przekształconej oraz założeniu iż zysk, czy to z lat ubiegłych czy z roku bieżącego, który nie został wspólnikom wypłacony do dnia przekształcenia, jest majątkiem spółki, jako wkład tych wspólników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/PCC/309129993-PCC-czy-przy-przeksztalceniu-spolki-osobowej-trzeba-zaplacic-podatek.html