Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się kolejny artykuł pod redakcją jednej z naszych wspólniczek. 

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja polegająca na obniżeniu do 15 tysięcy zł limitu, powyżej którego – przy realizowaniu płatności na rzecz innego przedsiębiorcy – należy posługiwać się rachunkiem płatniczym. Ponadto, obowiązek ten zostanie obwarowany sankcjami wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych. Równocześnie z uchwaleniem nowelizacji pojawiały się wątpliwości, czy zmiana ta może zagrozić praktyce potrącania należności między przedsiębiorcami, a zwłaszcza uniemożliwić funkcjonowanie tzw. systemów nettingowych.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/309269992-CIT-i-VAT-a-kompensata-naleznosci-po-1-stycznia-2017-r.html