Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący art. 62b ordynacji podatkowej.

Od 1 stycznia br. obowiązuje przepis art. 62b ordynacji podatkowej dotyczący zapłaty podatku przez inny podmiot. Okazuje się, że regulacja ta (która w założeniach ustawodawcy miała być wyjściem „naprzeciw potrzebom praktyki"), a zwłaszcza kierunek jej wykładni przyjęty przez organy podatkowe, może utrudnić rozliczenia podatników.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/309309912-Jak-organ-potraktuje-zaplate-podatku-przez-inny-podmiot.html