Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący klauzuli beneficial owner. Klauzula ta będzie funkcjonować od  2017 roku. W praktyce nie będzie ona miała znacznego wpływu na stosowanie zwolnienia przez podmioty wypłacające należności licencyjne bądź odsetki za granicę. Podstawowym celem wprowadzenia do UPO klauzuli beneficial owner jest wyeliminowanie sytuacji, w których dzięki włączeniu pośrednika, za pośrednictwem którego byłyby wypłacane przedmiotowe należności, strony mogłyby skorzystać z bardziej preferencyjnej UPO zawartej z państwem rezydencji tego pośrednika.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310109990-Od-2017-r-w-ustawie-o-CIT-bedzie-klauzula-beneficial-owner.html