Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący  sposobu ujmowania różnic kursowych w wartości początkowej środka trwałego. Zarówno przepisy ustawy o CIT, jak i ustawy o PIT nie definiują pojęcia „naliczone różnice kursowe". W rezultacie powstaje pytanie, czy chodzi w tym przypadku wyłącznie o różnice kursowe zrealizowane, tzn. powstałe w momencie zapłaty, czy także o różnice kursowe niezrealizowane.

 

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311149976-Jakie-roznice-kursowe-wplywaja-na-wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego.html