Dziś na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł dotyczący przedstawienia konsekwencji podatkowych zwrotu wkładu (części wkładu) w spółce osobowej. Celem nowelizacji obu ustaw o podatku dochodowym z 2010 r. było zapewnienie, aby zwrot wkładów w spółce niebędącej osobą prawną był neutralny podatkowo. Ewentualne skutki podatkowe tego zdarzenia powinny zaś być analizowane dopiero w momencie likwidacji spółki osobowej lub wystąpienia z niej wspólnika. Organy podatkowe do dziś jednak konsekwentnie prezentują negatywne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym obniżenie wkładu wniesionego wcześniej przez wspólnika spółki osobowej prowadzi do powstania po jego stronie przychodu. Niestety, również sądy administracyjne nie prezentują jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii. W artykule przedstawione zostały trzy różne koncepcje prezentowane przez sądy wraz z krótkim komentarzem.

  

Źródło: http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312059990-PIT-czy-zwrot-czesci-wkladu-ze-spolki-osobowej-jest-opodatkowany.html