Za nami kolejne webinarium Taxpoint Bistro. Tym razem opowiadaliśmy słuchaczom o pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia wynikającego z tzw. ustaw tarczowych. Zapraszamy na następne spotkania od 2 września.

 

W ramach spotkania omówione zostały następujące kluczowe kwestie dla beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej:

 

  1. Czy mamy do czynienia z pomocą publiczną?
  2. Jaki jest status przedsiębiorcy?
  3. Jakie są limity pomocy w ramach poszczególnych rodzajów wsparcia?
  4. Kumulacja pomocy publicznej – zasady.

 

Przypominamy, że mogą Państwo nabyć nagranie przeprowadzonego webinarium.