Informujemy, że 30 lipca br. w Monitorze Polskim pod pozycją 673 opublikowano „Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021”. Na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ wskaźnik inflacji z I półrocza 2020 r. w stosunku do tego samego okresu z 2019 r.

 

W przyszłym roku stawki maksymalne wzrosną średnio o 3,9% w stosunku do 2020 r. Poniżej prezentujemy wybrane maksymalne stawki podatku / opłat w 2021 r.:

 

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
  • od budynków mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,
  • stawka opłaty targowej – 823,11 zł dziennie,
  • stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,70 zł dziennie.