Informujemy, że 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Nowy instrument wsparcia jest skierowany do przedsiębiorców, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie udzielana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją. Przewidziano następujące formy wsparcia:

 

  • Pomoc na ratowanie – krótkookresowa pożyczka, której wysokość będzie ustalana każdorazowo w zależności od sytuacji przedsiębiorcy. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcom płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Zarówno dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na okres do 18 miesięcy – pożyczka, z której będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP, której celem jest zapewnienie płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.
  • Pomoc na restrukturyzację – pożyczka lub inna forma wsparcia przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Tak dla MŚP jak i dla dużych przedsiębiorców.