Rządowe Centrum Legislacji 5 sierpnia br. opublikowało projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych (KSH). Informujemy, że projekt skierowano do konsultacji społecznych, które mają potrwać 45 dni – do 19 września br. Nowelizacja kodeksu planowana jest na IV kwartał 2020 r.


Proponowana nowelizacja KSH przewiduje m.in.:

  • wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego,
  • wprowadzenie definicji "grupy spółek",
  • ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców KRS członkostwa w grupie spółek,
  • zwiększenie efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych,
  • uporządkowanie kwestii kadencji i mandatu członków organów menedżerskich.