Doświadczenie budowane latami

Zdobyte doświadczenia i długoletnia praktyka całego zespołu pozwalają nam z pełną odpowiedzialnością zajmować się nawet najbardziej skomplikowanymi zagadnieniami.

Jednocześnie wciąż duży nacisk kładziemy na doskonalenie naszych umiejętności; publikujemy w prasie codziennej i fachowej. Łączy nas doświadczenie, odpowiedzialność i pasja.

Zespół

Anna Strzelecka

zamknij

Anna Strzelecka

Tax Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na uniwersytetach we Florencji, Uppsali i Antwerpii. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym; doradztwem podatkowym zajmuje się od 1994 r. W latach 1994 - 2007 pracowała kolejno w firmach Andersen i Ernst & Young, od 1997 r. kierując pracami zespołów tych firm w Katowicach i Krakowie. Działając w regionach śląskim i małopolskim współpracowała z największymi inwestorami w południowej Polsce. Uczestniczyła w licznych inicjatywach pod auspicjami samorządów, zarządów stref ekonomicznych, regionalnych organizacji biznesowych dotyczących promocji regionu południowego jako miejsca dla inwestycji polskich i zagranicznych.

 

Specjalizuje się w kwestiach związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnych na projekty inwestycyjne, szkoleniowe oraz badawczo-rozwojowe. W ramach doradztwa podatkowego zajmuje się obsługą klientów działających w specjalnych strefach ekonomicznych oraz doradztwem z obszaru podatku dochodowego od osób prawnych. Występuje na licznych seminariach i konferencjach prezentując możliwości korzystania przez przedsiębiorców z różnych form finansowania ich działalności. Jej doświadczenia obejmuje współpracę z firmami z sektora motoryzacyjnego, drukarskiego i handlu wielkopowierzchniowego.

 

Jest autorką bloga na stronach Rzeczpospolitej (http://blog.rp.pl/prawoipodatki/).

 

Od 2012 r., bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w zakresie zarówno współpracy z klientami w sprawach podatkowo-finansowych, jak i w zarządzaniu zespołami ludzkimi, prowadzi szkolenia z komunikacji dla firm ze szczególnym uwzględnieniem działów finansowych. Ukończyła liczne szkolenia dla trenerów biznesowych, w tym z zakresu metodologii non-violence communication (NVC).

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]
LinkedIn: LinkedIn

Katarzyna Knapik

zamknij

Katarzyna Knapik

Tax Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licencjonowany doradca podatkowy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1997 r. Brała udział w specjalistycznych szkoleniach w Polsce i za granicą – z zakresu międzynarodowych aspektów podatkowych, cen transferowych oraz zarządzania ryzykiem. W latach 1997 - 2007 pracowała w firmach Andersen i Ernst & Young. Autorka wielu publikacji na tematy podatkowe, prelegentka, współautorka pierwszego polskiego komentarza dotyczącego umów o unikaniu podwójnego opodatkowania („Model Konwencji OECD – Komentarz" pod red. prof. B. Brzezińskiego).

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu CIT, cen transferowych i rozliczania ulg w specjalnych strefach ekonomicznych. Prowadzi przeglądy podatkowe oraz zajmuje się optymalizacją podatkową przepływów międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie związane z reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi (w trakcie kontroli podatkowych czy postępowania związanego z uzyskiwaniem interpretacji) oraz sądami administracyjnymi. Szczególną wiedzę posiada w zakresie obsługi firm z sektora motoryzacyjnego, drukarskiego, handlu wielkopowierzchniowego oraz chemii przemysłowej.

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]
LinkedIn: LinkedIn

Magdalena Wolicka

zamknij

Magdalena Wolicka

Tax Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym; doradztwem podatkowym zajmuje się od 1999 r. Brała udział w szeregu specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych dotyczących przepisów podatkowych, kwestii prawnych dotyczących sfery podatkowej oraz przepisów z zakresu rachunkowości. W latach 1999 - 2007 pracowała w firmach Andersen i Ernst & Young.

 

Specjalizuje się w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych i cenami transferowymi. Z sukcesem reprezentuje podatników przed organami podatkowymi pierwszej i drugiej instancji, a także w sądach administracyjnych.

 

Zajmuje się także doradztwem w zakresie pozyskiwania i korzystania przez przedsiębiorców z różnych form pomocy publicznej (fundusze unijne i krajowe, specjalne strefy ekonomiczne, ulgi na działalność badawczo-rozwojową). Szczególne doświadczenie posiada w odniesieniu do branży motoryzacyjnej, poligraficznej oraz FMCG.

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]
LinkedIn: LinkedIn

Władysław Varga

zamknij

Władysław Varga

Tax Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, licencjonowany doradca podatkowy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2001 r. Autor wielu publikacji na tematy podatkowe w literaturze fachowej oraz glos do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, współautor komentarza do Dyrektywy VAT oraz twórca komentarza do Drugiej Dyrektywy Fakturowej. Cytowany w szeregu orzeczeń sądów administracyjnych oraz w interpretacjach organów podatkowych.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Odnosi liczne sukcesy reprezentując podatników w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Wygrywał dla klientów sprawy również w Trybunale Sprawiedliwości UE, doprowadzając do zmiany praktyki polskich organów podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia dotyczące tematyki VAT i związanych z tym praktycznych wątpliwości i problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług dla klientów m.in. z branży sprzedaży detalicznej (retail), motoryzacyjnej oraz informatycznej.

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]
LinkedIn: LinkedIn

Marcin Radwan

zamknij

Marcin Radwan

Tax Partner

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiował także na Uniwersytecie Passau w Bawarii. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym; doradztwem podatkowym zajmuje się od 2000 r. Brał udział w szeregu specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych dotyczących stosowania prawa podatkowego oraz przepisów z zakresu rachunkowości. W latach 2000 - 2007 pracował w firmach Andersen i Ernst & Young.

 

Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzi również projekty w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym (m.in. tworzenie procedur podatkowych w celu ograniczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności finansowej). W swej karierze uczestniczył również w przeglądach podatkowych, projektach dotyczących optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanych transakcji. Doradza w kwestiach związanych z rezydencją podatkową i określaniem zobowiązań podatkowych w oparciu o przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest autorem publikacji na tematy prawno-podatkowe w specjalistycznej prasie podatkowej. Prowadzi wykłady z zakresu różnorodnych zagadnień podatkowych i praktyki prawa podatkowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Szczególne doświadczenie zdobył współpracując z przedstawicielami branży motoryzacyjnej.

języki obce: angielski i niemiecki
e-mail: [javascript protected email address]
LinkedIn: LinkedIn

Aleksandra Dyrek-Orlando

zamknij

Aleksandra Dyrek-Orlando

Legal Partner

Radca prawny i doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie oraz International Tax School I w Sitges, Hiszpania. Doświadczenie zdobywała m.in. w Ernst & Young (2005 – 2010).

 

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, prawie pracy i w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych. Zajmuje się w szczególności przekształceniami kapitałowymi i umowami w obrocie gospodarczym. Od 2015 r. jest partnerem w Taxpoint Legal Dyrek-Orlando i Wspólnicy sp. k.

języki obce: angielski, włoski i francuski
e-mail: [javascript protected email address]
LinkedIn: LinkedIn

Katarzyna Przewłocka

zamknij

Katarzyna Przewłocka

Tax Partner

Katarzyna Przewłocka jest licencjonowanym doradcą podatkowym, pracującym w tym zawodzie od 2003 r. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Ernst & Young w Krakowie i Luksemburgu (2007-2011), a w 2014 r. dołączyła do zespołu Taxpoint. Ma na koncie realizację dużych międzynarodowych projektów restrukturyzacyjnych, a także brała udział w szeregu szkoleń krajowych i zagranicznych dotyczących podatków. Specjalizuje się w kwestiach z obszaru podatku dochodowego od osób prawnych – w szczególności zajmuje się zagadnieniami związanymi z cenami transferowymi, podatkiem u źródła oraz rozliczeniami podatkowymi w specjalnych strefach ekonomicznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty podatkowe.

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]

Magdalena Pancewicz

zamknij

Magdalena Pancewicz

Senior Tax Manager

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, licencjonowanym doradcą podatkowym. Zajmuje się podatkami od 1997 r. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Arthur Andersen, później przez kilka lat współpracowała z jedną z największych polskich firm doradztwa podatkowego.

 

Specjalizuje się w kwestiach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem rozliczeń podatkowych nierezydentów oraz podatników zmieniających rezydencję podatkową. Brała udział w przeglądach podatkowych, jak i projektach dotyczących optymalizacji podatkowej.

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]

Anita Strzelecka

zamknij

Anita Strzelecka

Manager

Absolwentka Rachunkowości i Finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania  Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Inżynierii Środowiska na Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako doradca w biznesie, zarówno w międzynarodowych korporacjach jak, i w polskich przedsiębiorstwach.

 

Od ponad 7 lat specjalizuje się w doradztwie związanym z pomocą publiczną. Wspiera przedsiębiorców w procesie pozyskiwania dotacji unijnych i krajowych oraz zagadnieniach związanych z prawidłowym wykorzystaniem  funduszy. Szczególne doświadczenie posiada w projektach innowacyjnych ze specjalnym uwzględnieniem sektora badawczo-rozwojowego oraz we wdrażaniu wyników prac B+R. Realizowała audyty projektów finansowanych ze środków unijnych i przedsięwzięć prowadzonych w ramach zezwoleń strefowych. Posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania procesami biznesowymi pozwalające na efektywne wsparcie firm podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych.

języki obce: angielski
e-mail: [javascript protected email address]

Joanna Toruniewska

Anna Wamej-Stolc

Grzegorz Białowąs

Joanna Wojnar-Płeszka

Łukasz Tarski

Kamil Wilczewski

Sylwia Ozimek

Łukasz Tomsia

Monika Oprych

Maciej Mierecki

Joanna Gajewy

Anna Bosak

Natalia Stanek

Magdalena Marcisz

Sabina Szczygieł

Yuliya Fiadotava

Maciej Jędrusiak

Anna Krylova

Barbara Tabor