Mając na uwadze imponujące przemiany i rozwój polskich przedsiębiorców proponujemy usługi mające na celu bezpieczne planowanie podatkowe, dzięki któremu rozwój Państwa firm będzie jeszcze bardziej dynamiczny. Wspieramy Państwa w zakresie rozwoju działalności za granicą.

Przykładowy zakres doradztwa z tego obszaru obejmuje:

 • tworzenie optymalnych podatkowo struktur opartych o zagraniczne jurysdykcje podatkowe o niższych obciążeniach fiskalnych:
  • minimalizowanie opodatkowania zysków pasywnych (dywidend),
  • optymalizacja opodatkowania zysków w sytuacji podjęcia decyzji o zbyciu udziałów/akcji,
  • optymalizacja w zakresie reinwestowania osiąganych zysków,
 • planowanie sukcesji dla spadkobierców/dystrybucja środków na rzecz członków rodziny,
 • zmiana rezydencji podatkowej,
 • projektowanie efektywnych podatkowo struktur inwestowania za granicą,
 • opracowanie modelu rozliczeń zagranicznych zakładów i oddziałów,
 • ustalanie właściwej jurysdykcji podatkowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dochodów (zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).