29 października zaprosiliśmy naszych klientów na poranne spotkanie pt. „Przy śniadaniu o dotacjach”. Opowiadaliśmy o konkursach, w których będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków krajowych i finansowych na przełomie lat 2013/2014. Przedstawiliśmy też ograniczenia dotyczące możliwości pozyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorców w latach 2014-2020. Jednym z kluczowych wniosków spotkania była zachęta do pozyskiwania pomocy publicznej czy to w formie dotacji czy zwolnienia podatkowego z tytułu działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji.