W styczniu przedsiębiorcy mają możliwość pozyskania kolejnych dotacji m.in. w ramach następujących działań:

1.4 POIG – konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków trwa od 7 stycznia 2014 r. do 7 lutego 2014 r. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą zrealizować projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące wysokich i średniowysokich technologii.

8.2 POIG – konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków potrwa od 13 stycznia 2014 r. do 24 stycznia 2014 r. Konkurs przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów w zakresie wdrażania rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B.

Program Badań Stosowanych – konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków trwa od 18 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. i przeznaczony jest m.in. dla konsorcjów naukowych z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorców. Dofinansowywane będą projekty badawcze dotyczące oryginalnych i innowacyjnych rozwiązań o charakterze praktycznym bazujących na wynikach badań naukowych.

4.2 POIŚ – konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków potrwa od 13 stycznia 2014 r. do 3 lutego 2014 r. Konkurs przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na realizację projektów obejmujących budowę, rozbudowę i modernizację instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko.