W dwóch wydanych dla naszych klientów interpretacjach z 31 marca 2014 r. Minister Finansów zgodził się ze stanowiskiem Taxpoint, iż data wystawienia faktury wyznacza obowiązek podatkowy w VAT w 2014 r., jeżeli faktura zawiera klauzulę „Prawo do rozporządzania przedmiotem transakcji jak właściciel przechodzi na nabywcę w chwili wystawienia faktury przez sprzedawcę”, pod warunkiem, że nabywca już od momentu wystawienia faktury będzie mógł faktycznie rozporządzać towarami, tj. używać ich, przetwarzać, sprzedawać, oddawać w użytkowanie, w najem, przemieszczać lub wykorzystywać w inny, wybrany przez siebie sposób.

Kanwą wydania interpretacji był stan faktyczny, zgodnie z którym podatnik zamierzał wprowadzić procedurę uzgodnioną z klientami, na podstawie której prawo do rozporządzania jak właściciel sprzedawanymi przez Spółkę towarami miało przechodzić na klienta w momencie wystawienia faktury przez Spółkę. W konsekwencji, od momentu wystawienia faktury kontrahenci mogliby używać nabyte wyroby we własnej działalności gospodarczej, przetwarzać je, sprzedawać, oddawać w użytkowanie, w najem, przemieszczać lub wykorzystywać w inny, wybrany przez siebie sposób. Prawo to byłoby niezależne od faktu, że fizyczna data otrzymania towarów przez nabywcę byłaby nieco późniejsza ze względu na transport. Faktura byłaby wystawiana przed otrzymaniem towarów przez nabywcę (w dniu wydania towarów z magazynu).

Minister Finansów zgodził się, że wystawienie faktury potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży towarów (w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym) należy rozumieć jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Organ podatkowy zastrzegł jednocześnie, że wystawieniu faktury nie mogą towarzyszyć jakiekolwiek ograniczenia nabywcy do swobodnego dysponowania towarem.

Zaakceptowane przez Ministra Finansów rozwiązanie znacznie upraszcza rozliczenia VAT w przypadku dostaw towarów, gdy transport jest realizowany za pośrednictwem sprzedawcy. Pozwala też na uniknięcie budowy kosztownego systemu monitorującego datę otrzymania towarów, wdrażanego przez niektórych podatników obawiających się restrykcyjnej interpretacji przepisów VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.