Przedsiębiorcy planujący badania i innowacje technologiczne, w tym dotyczące przedsięwzięć ekologicznych, mogą skorzystać z dofinansowania już w 2014 r. W najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie naborów w ramach dwóch konkursów:

 

  • GEKON – dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych,
  • „Szybka ścieżka” – pilotażowy konkurs zbliżony do działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wsparcie projektów B+R
    w    przedsiębiorstwach.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani tymi konkursami, zapraszamy do kontaktu z doradcami Taxpoint.