W wyroku z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1786/13) NSA zgodził się z argumentami Taxpoint, że usługi w zakresie magazynowania towarów nie mają charakteru usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu ustawy o VAT, co oznacza, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce siedziby nabywcy. Tym samym, kompleksowe usługi w zakresie magazynowania obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek świadczone na rzecz usługobiorcy z innego państwa członkowskiego nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

 

Wyrok kończy długotrwały spór dotyczący tego tematu, w ramach którego Taxpoint dotarł aż Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Obecny wyrok NSA, zapadły na podstawie orzeczenia TS UE, otwiera drogę do postępowania zmierzającego do stwierdzenia nadpłaty i odzyskania przez podatnika niesłusznie zapłaconego VAT. Chętnie pomożemy odzyskać podatek również innym firmom znajdującym się w podobnej sytuacji. W razie zainteresowania naszymi usługami w tym zakresie - prosimy o kontakt.