Minister Finansów zmienił z urzędu kilka interpretacji dotyczących kosztów związanych z podróżami pracowników, którzy w umowach o pracę jako miejsce pracy mają wskazany pewien obszar, np. województwo (przykładowe sygnatury interpretacji zmieniających: DD3.8222.2.430.2015.KDJ, DD3.8222.2.445.2015 MCA). W zmienionych interpretacjach Minister przyznał, że koszty noclegów i przejazdów takich osób (związane stricte z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych), finansowane przez pracodawcę, nie zwiększają przychodów tych pracowników, gdyż podmiotem odnoszącym korzyść z przedmiotowych świadczeń jest pracodawca, a nie pracownik.

 

 

Zmiana stanowiska organów podatkowych otwiera drogę do ubiegania się o zwrot nadpłaconego w poprzednich latach z tego tytułu podatku.