W kolejnych latach, tj. 2016 – 2020, przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego m.in. na następujące projekty:

 

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach (MŚP oraz duże przedsiębiorstwa):

 

 • Projekty badawczo-rozwojowe dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

 

Warunki wsparcia:

  • innowacyjność rozwiązań,
  • wdrożenie wyników prac B+R w okresie trwałości projektu,
  • projekty zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.

 

Minimalna kwota wsparcia: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN.

 

 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa - inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług, tj.:
  • inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 10 mln PLN),
  • inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych (maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 25 mln PLN).

 

Inwestycje dla MŚP:

 

 • Wdrożenie B+R - wsparcie na przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R (opracowanych we własnym zakresie lub nabytych przez przedsiębiorstwo).

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

  • 10 mln PLN dla firm działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce,
  • 25 mln PLN dla firm działających na rynku dłużej niż 24 m-ce.

 

 • OZE – wsparcie na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (wyłącznie dla firm działających na rynku dłużej niż 24 m-ce).

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 25 mln PLN.

 

 • Eko-przedsiębiorstwa - projekty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody, czy zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego, tj.:
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
  • rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego - wsparcie wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym.

 

Zatrudnienie:

 

 • Program przekwalifikowania pracowników - wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla.

 

Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN.