Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), w wyniku czego opublikowano harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2015 r.

 

W ramach RPO WM przedsiębiorcy będą mogli pozyskać w 2015 r. dofinansowanie na następujące działania:

 

  •        1.2.3 Bony na innowacje

Wsparcie działalności B+R służącej wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Pomoc udzielana w formie bonu na innowacje (mały bon do 50 tys. zł, duży bon do 100 tys. zł) może zostać przeznaczona w szczególności na zakup: usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, usług w zakresie wzornictwa, usług ochrony własności intelektualnej.

 

Planowany termin naboru: III kw. 2015r.

 

  •        8.2 Aktywizacja zawodowa

Wsparcie m.in. na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (osoby powyżej 30 r.ż. będące, długotrwale bezrobotne i/lub niepełnosprawne i/lub niskowykwalifikowane i/lub kobiety oraz osoby powyżej 50 r.ż.).

Pomoc, udzielana na kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, będzie mogła zostać przeznaczona m.in. na: staże, praktyki, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, subsydiowanie zatrudnienia, zatrudnienie wspomagane, itp.

 

Planowany termin naboru: IV kw. 2015r.

 

W przypadku zainteresowania ww. konkursami prosimy o kontakt z Anitą Strzelecką (tel. 12 626 73 10, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).