WSA w Krakowie w wyroku z dnia 27 kwietnia 2015 r. poparł stanowisko Taxpoint, że zapłata odstępnego przez spółkę, która odstępuje od najmu, zakupu gruntu lub umowy na usługi budowlane z powodu zaprzestania działalności w danej lokalizacji w reakcji na zmieniający się rynek, jest kosztem uzyskania przychodów. Sąd uznał, że wydatki poniesione w związku z opuszczeniem nierentownej lokalizacji i możliwością przeniesienia działalności w miejsce, gdzie jej prowadzenie będzie bardziej opłacalne, prowadzi do optymalizacji wydatków oraz maksymalizacji przychodów w dłuższym okresie. Takie  wydatki mają związek z uzyskaniem przychodów lub zabezpieczeniem ich źródeł, w związku z czym powinny być traktowane jako koszt uzyskania przychodu. To kolejna istotna sprawa, którą Taxpoint wygrał dla klienta w sporze sądowym z organami podatkowymi.