Przypominamy, że wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, tzw. CFC (ang. Controlled Foreign Corporation). Przepisy CFC należą do grupy regulacji zapobiegających nadużyciu prawa podatkowego. Mają one na celu zapobieganie redukcji podstawy opodatkowania w kraju poprzez przerzucanie dochodu do krajów o korzystnych warunkach opodatkowania oraz eliminację różnicy czasowej pomiędzy momentem uzyskania dochodu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, a faktyczną dystrybucją tego dochodu. Regulacje te będą miały istotny wpływ na sposób opodatkowania polskich podmiotów prowadzących działalność za granicą -  czy to za pomocą oddziałów (zakładów), czy też zagranicznych spółek zależnych.

 

Proponujemy Państwu szkolenia organizowane przez Taxpoint, które naświetlą Państwu praktyczne aspekty nowych regulacji – także w kontekście doświadczeń innych krajów, w których tego typu przepisy są obecne od wielu lat. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą szkoleniową prosimy o kontakt.