W wyroku z 14 listopada 2014 r. WSA w Krakowie zgodził się, że udzielenie kilkunastu pożyczek przez podmiot spoza branży finansowej nie powoduje obowiązku kalkulowania współczynnika VAT. Nie ma znaczenia w opinii sądu fakt, iż pożyczki te są udzielane podmiotom powiązanym (takie stanowisko forsował, nie po raz pierwszy zresztą, Minister Finansów). Ważne jest to, czy mają bezpośredni związek z główną działalnością gospodarczą podatnika. Jeżeli nie, nie wchodzą do współczynnika VAT i nie rzutują na prawo do odliczenia od wydatków ogólnych. To kolejne istotne orzeczenie uzyskane przez Taxpoint dla klienta w sprawie konsekwencji VAT usług finansowych.