W dniu 3 października 2014 roku została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Nowelizacja w zakresie CIT wprowadziła kilka ważnych zmian w dotychczas obowiązujących przepisach:

  •          regulacja CFC (ang. Controlled Foregin Corporation), której celem jest ograniczenie możliwości wykorzystywania spółek zagranicznych do optymalizacji podatkowej;
  •          bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji; pożyczki faktycznie przekazane podatnikowi do końca bieżącego roku będą jednak korzystały z
             dotychczasowych, korzystniejszych regulacji;
  •          inne zmiany m.in. dotyczące cen transferowych czy certyfikatu rezydencji.

 

Jeżeli będą Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat praktycznych konsekwencji wprowadzonych przez nowelizację zmian obowiązujących od 2015 roku - zapraszamy do kontaktu.