Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o PIT w sprawie opodatkowania dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń są zgodne z Konstytucją. Świadczenia budzące najwięcej kontrowersji podatkowych do przede wszystkim: organizowanie spotkań integracyjnych, wykupywanie polis OC związanych z podejmowaniem decyzji cechujących się wysokim stopniem ryzyka, wykupywanie polis na życie dla pracowników, a także zapewnianie pracownikom dojazdu do pracy poprzez organizowanie zbiorowego transportu.

 

Według TK, aby świadczenie podlegało opodatkowaniu musi przynieść pracownikowi rzeczywisty dochód (może nim być również "zaoszczędzenie wydatków"). Zdaniem TK, to czy pracownik uzyskał dochód zależy natomiast od tego, czy skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie i czy leżało to w jego interesie; gdyby świadczenia ze strony pracodawcy nie było, to pracownik sam musiałby ponieść wydatek.

 

W uzasadnieniu stwierdzono, że "obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniowych (…). Nawet jak pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku". Podkreślono również, że korzyść musi mieć też charakter zindywidualizowany i wymierny, nie może być dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów.

 

TK wskazał, kiedy konkretne nieodpłatne dodatkowe świadczenia dla pracowników trzeba rozpoznawać jako przychód po ich stronie. Konieczna jest m.in. zgoda pracownika na otrzymanie świadczenia, czy konkretna korzyść w postaci przyrostu aktywów lub zaoszczędzenia wydatków, a także ewidentny interes pracownika w otrzymaniu świadczenia.

 

Podsumowując, zdaniem TK dowóz z miejsca zamieszkania do pracy, czy dodatkowe ubezpieczenie mogą być objęte podatkiem dochodowym, jak również zakup dodatkowych polis ubezpieczeniowych. Wolne od podatku powinny być natomiast spotkania integracyjne czy szkoleniowe.

 

Zwracamy uwagę, że powyższa informacja oparta została o komunikat TK oraz publikacje prasowe. Bardziej rozbudowaną informację przygotujemy po opublikowaniu pisemnego uzasadnienia TK.