Marcin Radwan i Władysław Varga 15 listopada 2012 r. dla członków stowarzyszenia ASPIRE poprowadzili konferencję poświęconą zmianom w zakresie VAT. W trakcie konferencji omówione zostały najistotniejsze zmiany w dotychczasowym sposobie rozliczania VAT, takie jak modyfikacje w zakresie fakturowania, zmiany traktowania transakcji transgranicznych oraz odwrócenie zasad dotyczących momentu odliczenia VAT naliczonego.