Katarzyna Knapik i Magdalena Wolicka 15 lutego 2013 r. dla członków stowarzyszenia ASPIRE poprowadziły konferencję poświęconą najistotniejszym kwestiom związanym z zamknięciem roku podatkowego w CIT. W trakcie konferencji omówione zostały takie zagadnienia jak rozpoznawanie przychodów i kosztów na przełomie lat podatkowych, sposób korygowania przychodów i kosztów, rozliczanie różnic kursowych, wybrane kategore kosztów niepodatkowych oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach z zakresu CIT.