Archiwum

Przypominamy, że wchodzą w życie zupełnie nowe przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych, tzw. CFC (ang. Controlled Foreign Corporation). Przepisy CFC należą do grupy regulacji zapobiegających nadużyciu prawa podatkowego. Mają one na celu zapobieganie redukcji podstawy opodatkowania w kraju poprzez przerzucanie dochodu do krajów o korzystnych warunkach opodatkowania oraz eliminację różnicy czasowej pomiędzy momentem uzyskania dochodu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, a faktyczną dystrybucją tego dochodu. Regulacje te będą miały istotny wpływ na sposób opodatkowania polskich podmiotów prowadzących działalność za granicą -  czy to za pomocą oddziałów (zakładów), czy też zagranicznych spółek zależnych.

 

Proponujemy Państwu szkolenia organizowane przez Taxpoint, które naświetlą Państwu praktyczne aspekty nowych regulacji – także w kontekście doświadczeń innych krajów, w których tego typu przepisy są obecne od wielu lat. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą szkoleniową prosimy o kontakt.  

Po raz kolejny nasi partnerzy Władysław Varga i Marcin Radwan poprowadzili webinarium. Tym razem dotyczyło ono nowelizacji prawa podatkowego 2015 w zakresie m.in. zmian w odwrotnym obciążeniu VAT, e-Deklaracji oraz nowych formularzy PIT. Więcej informacji i agenda webinarium są dostępne tutaj. Cieszy nas bardzo duże zainteresowanie webinarium – oglądało nas ponad 2000 osób!

 

 

Katarzyna Knapik i Magdalena Wolicka w dniu 14 listopada 2014 r. były prelegentkami na prestiżowej konferencji w Brukseli poświęconej zachętom podatkowym w krajach Unii Europejskiej. Została ona zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Prawników - European Association of Lawyers pod przewodnictwem Alaina Vanderstraeten z międzynarodowej kancelarii van Cutsem Wittamer Marnef & Partners. Wykład naszych prelegentek był poświęcony zachętom inwestycyjnym oferowanym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z działalności prowadzonej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

 

 

W wyroku z 14 listopada 2014 r. WSA w Krakowie zgodził się, że udzielenie kilkunastu pożyczek przez podmiot spoza branży finansowej nie powoduje obowiązku kalkulowania współczynnika VAT. Nie ma znaczenia w opinii sądu fakt, iż pożyczki te są udzielane podmiotom powiązanym (takie stanowisko forsował, nie po raz pierwszy zresztą, Minister Finansów). Ważne jest to, czy mają bezpośredni związek z główną działalnością gospodarczą podatnika. Jeżeli nie, nie wchodzą do współczynnika VAT i nie rzutują na prawo do odliczenia od wydatków ogólnych. To kolejne istotne orzeczenie uzyskane przez Taxpoint dla klienta w sprawie konsekwencji VAT usług finansowych.

 

 

W dniu 3 października 2014 roku została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Nowelizacja w zakresie CIT wprowadziła kilka ważnych zmian w dotychczas obowiązujących przepisach:

  •          regulacja CFC (ang. Controlled Foregin Corporation), której celem jest ograniczenie możliwości wykorzystywania spółek zagranicznych do optymalizacji podatkowej;
  •          bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji; pożyczki faktycznie przekazane podatnikowi do końca bieżącego roku będą jednak korzystały z
             dotychczasowych, korzystniejszych regulacji;
  •          inne zmiany m.in. dotyczące cen transferowych czy certyfikatu rezydencji.

 

Jeżeli będą Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat praktycznych konsekwencji wprowadzonych przez nowelizację zmian obowiązujących od 2015 roku - zapraszamy do kontaktu.

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy współpracę z renomowaną firmą szkoleniową Dale Carnegie. Anna Strzelecka, partner Taxpoint, jako certyfikowany trener Dale Carnegie prowadzi szkolenia z wykorzystaniem unikalnych metod Dale Carnegie między innymi z zakresu umiejętności skutecznych prezentacji, efektywnej komunikacji i zarządzania zespołem. W trakcie szkoleń wykorzystuje zarówno metodologię Dale Carnegie jak i swoje 20-letnie doświadczenie w pracy w profesjonalnych zespołach oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów, a także wiedzę zdobytą w ramach 3-letniej szkoły Trenerów Komunikacji opartej na empatii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń (http://www.dalecarnegie.com.pl/imap/) i do kontaktu (anna.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 664 717346).

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy o PIT w sprawie opodatkowania dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń są zgodne z Konstytucją. Świadczenia budzące najwięcej kontrowersji podatkowych do przede wszystkim: organizowanie spotkań integracyjnych, wykupywanie polis OC związanych z podejmowaniem decyzji cechujących się wysokim stopniem ryzyka, wykupywanie polis na życie dla pracowników, a także zapewnianie pracownikom dojazdu do pracy poprzez organizowanie zbiorowego transportu.

 

Według TK, aby świadczenie podlegało opodatkowaniu musi przynieść pracownikowi rzeczywisty dochód (może nim być również "zaoszczędzenie wydatków"). Zdaniem TK, to czy pracownik uzyskał dochód zależy natomiast od tego, czy skorzystał ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę w pełni dobrowolnie i czy leżało to w jego interesie; gdyby świadczenia ze strony pracodawcy nie było, to pracownik sam musiałby ponieść wydatek.

 

W uzasadnieniu stwierdzono, że "obiektywne kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniowych (…). Nawet jak pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku". Podkreślono również, że korzyść musi mieć też charakter zindywidualizowany i wymierny, nie może być dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów.

 

TK wskazał, kiedy konkretne nieodpłatne dodatkowe świadczenia dla pracowników trzeba rozpoznawać jako przychód po ich stronie. Konieczna jest m.in. zgoda pracownika na otrzymanie świadczenia, czy konkretna korzyść w postaci przyrostu aktywów lub zaoszczędzenia wydatków, a także ewidentny interes pracownika w otrzymaniu świadczenia.

 

Podsumowując, zdaniem TK dowóz z miejsca zamieszkania do pracy, czy dodatkowe ubezpieczenie mogą być objęte podatkiem dochodowym, jak również zakup dodatkowych polis ubezpieczeniowych. Wolne od podatku powinny być natomiast spotkania integracyjne czy szkoleniowe.

 

Zwracamy uwagę, że powyższa informacja oparta została o komunikat TK oraz publikacje prasowe. Bardziej rozbudowaną informację przygotujemy po opublikowaniu pisemnego uzasadnienia TK.

 

W ostatnich dwóch miesiącach aż 10-krotnie z sukcesem pomogliśmy naszym klientom w uzyskaniu zezwolenia na działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Były to ostatnie zezwolenia w starym reżimie prawnym dotyczącym pomocy publicznej – obecnie czekamy na nowe przepisy regulujące zasady wydawania zezwoleń. Na niniejszej stronie będziemy na bieżąco informować o nowych regulacjach prawnych dotyczących specjalnych stref ekonomicznych.

 

Obecnie oferujemy Państwu szkolenia, które z praktycznego punktu naświetlą podatkowe konsekwencje obecności podmiotu w SSE. Szkolenia te są każdorazowo dostosowywane do potrzeb danego klienta.

 

Nasze doświadczenie wskazuje, że dobrze zorganizowany na początku system rozliczeń w optymalny sposób pozwala na skorzystanie z przywilejów przysługujących inwestorom strefowym w kolejnych latach, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podatkowe. Wielość przepisów prawnych odnoszących się do specjalnych stref ekonomicznych oraz ich różnorodne interpretacje powodują, że skorzystanie z przywilejów przysługujących inwestorom strefowym nie zawsze jest proste. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą szkoleniową prosimy o kontakt z Anną Strzelecką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu szczególnie te podmioty, które rozpoczynają działalność na terenie SSE.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w „Rankingu firm doradztwa podatkowego” przeprowadzonym przez Rzeczpospolitą Taxpoint zajął 2. miejsce w Małopolsce.

 

Uplasowaliśmy się też na 21. miejscu w Polsce (na 62 firmy objęte badaniem), co oznacza awans aż o 8 pozycji w porównaniu do ubiegłorocznej edycji rankingu.

 

Jednocześnie chcemy podziękować wszystkim naszym Klientom za obdarzenie nas zaufaniem - to dzięki Wam mamy możliwość rozwijania się.

W wyroku z 2 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1786/13) NSA zgodził się z argumentami Taxpoint, że usługi w zakresie magazynowania towarów nie mają charakteru usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu ustawy o VAT, co oznacza, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce siedziby nabywcy. Tym samym, kompleksowe usługi w zakresie magazynowania obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek świadczone na rzecz usługobiorcy z innego państwa członkowskiego nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

 

Wyrok kończy długotrwały spór dotyczący tego tematu, w ramach którego Taxpoint dotarł aż Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE). Obecny wyrok NSA, zapadły na podstawie orzeczenia TS UE, otwiera drogę do postępowania zmierzającego do stwierdzenia nadpłaty i odzyskania przez podatnika niesłusznie zapłaconego VAT. Chętnie pomożemy odzyskać podatek również innym firmom znajdującym się w podobnej sytuacji. W razie zainteresowania naszymi usługami w tym zakresie - prosimy o kontakt.