Instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjny Rozwój opublikowała harmonogram naborów na 2018 r. Informacje o najbardziej popularnych konkursach, które planowane są do uruchomienia w przyszłym roku przedstawimy w grudniowym wydaniu Tax Point of View.