Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt rozporządzenia wydłużającego terminy przewidziane dla podatników w zakresie cen transferowych. Projekt zakłada wydłużenie terminów na:  

  • sporządzenie dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenie urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania,

których termin realizacji przypada na lata 2018 i 2019 (tym samym, dotyczy on transakcji realizowanych przez podatników w roku podatkowym 2017 i 2018). Planowany nowy termin realizacji ww. obowiązków przypadałby na ostatni dzień dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj. 30 wrzesień 2018 dla roku podatkowego 2017 a 30 września 2019 dla roku podatkowego 2018.