Na łamach Rzeczpospolitej nasi doradcy i partnerzy komentują bieżące wydarzenia w świecie podatków.

 

Anna Strzelecka wypowiedziała się na temat planowanej nowelizacji przepisów o podatkowych preferencjach dla twórców. Według zapowiedzi MF nowelizacja ma rozwiać wątpliwości dotyczące możliwości stosowania korzystniejszych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów m.in. przez inżynierów tworzących projekty techniczne, twórców grafik komputerowych i gier wideo. Problematyczne przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., znalazły się w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT. Zdaniem Anny Strzeleckiej w dzisiejszych realiach technologicznych i gospodarczych tworzenie dzieł może przybierać bardzo różne formy. W praktyce np. dla przemysłu maszynowego często opracowuje się projekty urządzeń dopasowanych do  danej fabryki, na podstawie istniejących technologii. Tworzenie takich projektów wymaga sporego wkładu sił twórczych i często są to oryginalne dzieła, zatem ich twórcy powinni mieć prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad określania kosztów, o których mowa analizowanym przepisie.

 

Magdalena Wolicka skomentowała natomiast interpretację ogólną MF dotyczącą sporządzania dokumentacji cen transferowych. Porusza ona m.in. kwestię jak należy rozumieć użyte w ustawach podatkowych pojęcie „transakcje jednego rodzaju". MF wskazuje, że wartość transakcji jednego rodzaju, zawieranych z wieloma różnymi podmiotami, należy sumować. Według Magdaleny Wolickiej, takie stanowisko przysporzy pracy dokumentacyjnej wielu firmom. Zdaniem naszej ekspertki, podejście MF jest sprzeczne z ideą polskich znowelizowanych regulacji dotyczących dokumentacji podatkowej i zaleceń OECD w tym zakresie, zgodnie z którymi dokumentowaniu miały podlegać wyłącznie transakcje istotnie wpływające na dochód (stratę) podatnika.