W nawiązaniu do poprzednich komunikatów uprzejmie informujemy, że rozporządzenie przedłużające terminy przewidziane dla podatników w zakresie cen transferowych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie z dniem ogłoszenia.