13 lutego b.r. odbyły się warsztaty podatkowe dla przedstawicieli SSC & BPO. Omawiano takie specyficzne dla tych podmiotów zagadnienia jak współmierność kosztów i przychodów, limitowanie kosztów usług niematerialnych, korekty cen transferowych oraz raportowanie schematów podatkowych.