Informujemy, że 20 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 1423).  

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o delegowaniu:

  • rozszerzony katalog minimalnych warunków zatrudnienia pracownika oddelegowanego, w tym konieczność wypłaty wynagrodzenia zawierającego wszystkie wymagane składniki, a nie tylko wynagrodzenia minimalnego;
  • ograniczenie okresu oddelegowania w trakcie którego pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia ww. minimalnych warunków zatrudnienia do 12 miesięcy, a w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP – do 18 miesięcy;
  • okres oddelegowania będzie stanowił sumę okresów oddelegowania wszystkich pracowników delegowanych do Polski kolejno przez tego samego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu.