W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy nowelizującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Z opublikowanego projektu wynika, że celem nowelizacji jest przede wszystkim dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

 

Głównymi założeniami projektu są:

  • zmiany w zasadach amortyzacji dotyczące zwłaszcza możliwości obniżania lub podnoszenia stawek;
  • zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji dokonywanych z podatnikami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych, oraz rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej;
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania i publikacji polityki podatkowej przez wybranych podatników podatku CIT;
  • nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego;
  • podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.

 

Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

 

Zwracamy szczególną Państwa uwagę na ideę opodatkowania podatkiem dochodowym spółek komandytowych. Realizacja tego pomysłu mogłaby bowiem skutkować podwójnym opodatkowaniem dla ponad 40 tys. spółek komandytowych zarejestrowanych w Polsce.