Pomimo wciąż zwiększającej się liczby spraw przed sądami administracyjnymi czas postępowań się skraca.

 

Z danych opublikowanych przez NSA wynika, że w 2019 r. sądy administracyjne załatwiły blisko 82% spraw w terminie do 6 miesięcy, z czego gros spraw została załatwiona w jeszcze krótszym terminie - średnio 44,01% spraw w terminie do 3 miesięcy oraz 61,13% spraw w terminie do 4 miesięcy.

 

Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej spraw toczących się przed sądami administracyjnymi dotyczyło podatków. Sprawy te stanowiły 27,20% ogółu spraw załatwionych. Na 15 873 załatwione skargi na akty i inne czynności organów w sprawach podatkowych sądy uwzględniły 3 657 skarg, tj. 23,04%. Na przestrzeni ostatnich trzech lat odsetek skarg uwzględnianych przez sądy stale rośnie. W naszej ocenie tendencja ta potwierdza co raz bardziej profiskalne nastawienie organów skarbowych.