W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną (Nr DD3.8201.1.2020) w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

 

Z opublikowanej interpretacji wynika, że fiskus przychylił się do jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych i uznał, że koszty paliwa są jednak objęte ryczałtem za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Wcześniej organy skarbowe stały na stanowisku, że ryczałt nie obejmuje kosztów paliwa, a co za tym idzie muszą one zostać wyliczone odrębnie jako nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie.

 

Zwracamy uwagę, że poza ryczałtem pozostają niezmiennie koszty dodatkowe, takie jak poniesione opłaty parkingowe czy opłaty za przejazdy autostradą. W świetle wydanej interpretacji koszty te są związane bezpośrednio z podróżą, a nie z samym użytkowaniem samochodu służbowego.