Na początku tygodnia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujący wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u. Rozwiązanie to polega na przesunięciu momentu zapłaty podatku dochodowego przez spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) na moment wypłaty zysku.

 

Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami rządu „estoński CIT” będzie dostępny dla firm:

  • których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników - oprócz udziałowców,
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne,
  • których przychody nie przekraczają 100 mln zł.

 

Dotychczasowa wersja projektu przewidywała, że „estoński CIT” będzie dostępny dla firm osiągających przychody nie przekraczające 50 mln zł. Na poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, że limit ten zostanie podniesiony do 100 mln zł. Planowane zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2021 r.