W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem ustawy o fundacjach rodzinnych. Podmioty te mają być wehikułem prawnym, pozwalającym polskim przedsiębiorcom w długim horyzoncie czasowym stworzyć zabezpieczenie majątku rodzinnego. Jednym z kluczowych zagadnień, przesądzających o atrakcyjności nowego rozwiązania prawnego dla przedsiębiorców rodzinnych, jest kwestia opodatkowania transferu majątku do fundacji, zysków fundacji i późniejszego transferu do jej beneficjentów. Projektowane przepisy mają wejść w życie od stycznia 2022 r.

 

Rozważane są następujące rozwiązania:

  • zwolnienie z opodatkowania wnoszenia wkładów do fundacji
  • opodatkowanie beneficjentów podatkiem od spadków i darowizn z uwzględnieniem zwolnień.