Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na problematykę nieściągalnych wierzytelności od kontrahenta zagranicznego. W czasie pandemii Covid-19 terminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów staje się coraz większym wyzwaniem, co może doprowadzić do utraty stabilności finansowej przedsiębiorstw oczekujących na płatność. Zachęcamy do lektury artykułu Rzeczpospolitej „Brak płatności od kontrahenta zagranicznego i co dalej” autorstwa Macieja Miereckiego – radcy prawnego w Taxpoint. Jesteśmy także gotowi udzielić wsparcia przy zagadnieniach, które dotyczą nieterminowych płatności – zapraszamy do kontaktu.

 

https://www.rp.pl/Firma/310259995-Brak-platnosci-od-kontrahenta-zagranicznego-i-co-dalej.html

 

Główne zagadnienia omówione w artykule to:

  • zasady zaliczenia nieściągalnej wierzytelności lub jej odpisu aktualizacyjnego w koszty podatkowe,
  • katalog wymaganych dokumentów przy zaliczaniu wierzytelności odpisanej jako nieściągalnej do kosztów uzyskania przychodów,
  • procedura uprawdopodobnienia nieściągalności,
  • znaczenie prawa zagranicznego lub międzynarodowego przy weryfikacji wierzytelności.