Informujemy, że 26 października do Sejmu wpłynął projekt ustawy o pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19 tzw. Tarcza branżowa – projekt czeka już na drugie czytanie. Tarcza branżowa dotyczyć będzie przedsiębiorstw działających w branżach, które zostały objęte obostrzeniami w czasie drugiej fali pandemii koronawirusa m.in. gastronomicznej, fitness, targowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Według rządowych prognoz koszt wsparcia wyniesie 1,8 mld zł.

 

Jaką pomoc oferuje rząd?

  • zwolnienie z ZUS – zwolnienie za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., przy spełnieniu warunku odpowiedniego PKD i spadku obrotów;
  • jednorazowe świadczenie postojowe - świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł, przy spełnieniu warunków odpowiedniego PKD i spadku obrotów (dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia);
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.;
  • finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r.