28 października Sejm przyjął ustawę, która zakłada m.in. nowelizację ustawy o PIT. Jedna z istotniejszych zmian, która wynika z uchwalonej ustawy polega na wprowadzeniu limitu odliczenia dla tzw. ulgi abolicyjnej. 

 

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, ale dochody uzyskują za granicą i dochody te nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce (na mocy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku tych podatników odliczeniu od podatku należnego w Polsce od dochodów zagranicznych podlega nie tylko kwota podatku zapłaconego za granicą, ale także dodatkowa kwota, dzięki czemu podatek należny od dochodów zagranicznych może zostać obniżony do zera.

 

Po znowelizowaniu ustawy ulga abolicyjna zostanie praktycznie zlikwidowana – dodatkowego odliczenia będzie można dokonać bowiem wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł.