Jak podaje Polska Agencja Prasowa w ramach „Tarczy dla dużych firm”, do końca października b.r., PFR rozpatrzył wnioski o wsparcie o łącznej wartości 1,4 mld zł, z czego wypłacono 16,4 mln zł. Z 349 złożonych wniosków, rozpatrzono pozytywnie 37 wniosków, 82 wnioski odrzucono, a 192 wnioski - na dzień 30 października - pozostawały w trakcie rozpatrywania. Znaczna różnica pomiędzy wartością wszystkich złożonych wniosków a kwotą wypłaconego wsparcia wynika z faktu, że w stosunku do niektórych pozytywnie rozpatrzonych wniosków, PFR oczekuje na spełnienie warunków zawieszających lub na złożenie przez przedsiębiorców wniosków o uruchomienie udzielonego finansowania.

 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PFR wytypował pierwsze 100 firm, które zostaną skontrolowane pod kątem zasadności skorzystania z tzw. tarczy finansowej. Kolejne cztery tysiące firm znalazło się na wstępnej liście do kontroli, która jest tworzona przez PFR w oparciu o specjalny algorytm.