Autorzy tekstów
  • Magdalena Wolicka
  • Magdalena Marcisz
  • Władysław Varga
  • Kamil Wilczewski
  • Marcin Radwan
  • Katarzyna Knapik
  • Maciej Mierecki
  • Łukasz Tarski
  • Katarzyna Przewłocka
  • Aleksandra Dyrek-Orlando
Prawo

Wysokie kary nakładane przez Prezesa UODO 25.02.2021

Analiza kolejnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wskazuje, że organ coraz surowiej reaguje na naruszenia ochrony danych osobowych. Treść decyzji...
Aleksandra Dyrek-Orlando