Podatek od towarów i usług (VAT) jest jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień w podatkowej praktyce przedsiębiorstw. Terminy powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego np. z emisją akcji czy opodatkowanie wielu nietypowych transakcji (np. bonusy od obrotu, pożyczki) mogą być źródłem problemów i kontrowersji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom służymy pomocą i poradą w tym zakresie. W sprawach dotyczących VAT oferujemy m.in.:

 

  • przeglądy podatkowe nastawione na identyfikację ryzyk, jak również wskazanie możliwości usprawnienia procedur i rozliczeń VAT,
  • bieżące rozwiązywanie problemów VAT w firmie,
  • pomoc w zakresie odzyskiwania podatku VAT zapłaconego przez podmioty zagraniczne w Polsce,
  • rejestrację przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych dla celów podatku VAT w Polsce,
  • pomoc w rozstrzyganiu sporów z organami podatkowymi, dotyczących specyficznych zagadnień VAT (w zakresie m.in. stawek podatku, przedwczesnego odliczenia, niewłaściwego rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego i innych).