Pragniemy służyć Państwu pomocą przy rozwiązywaniu problemów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zarówno z punktu widzenia indywidualnego podatnika, jak i pracodawcy będącego płatnikiem tego podatku.

 

Przykładowy zakres doradztwa z obszaru PIT:

 

  • doradztwo w zakresie polityki delegowania pracowników za granicę oraz zatrudniania cudzoziemców,
  • ustalanie skutków podatkowych dla cudzoziemców pracujących w Polsce,
  • doradztwo w zakresie określania rezydencji dla celów podatkowych,
  • przygotowania polskich rozliczeń podatkowych osób fizycznych (zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podatkowych) oraz innych niezbędnych dokumentów związanych ze świadczeniem w Polsce pracy lub wykonywaniem innych zadań (np. rejestracja podatkowa),
  • przeglądy podatkowe PIT i ZUS dla płatników.