W trakcie kontroli i postępowania podatkowego podatnik bardzo często potrzebuje pomocy doradcy zarówno dla uzyskania wsparcia merytorycznego, jak i usprawnienia właściwej komunikacji z władzami skarbowymi. Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach kontroli i postępowań podatkowych, dążąc do jak najszybszego i najkorzystniejszego dla przedsiębiorców rozstrzygnięcia sporu.

 

Przykładowy zakres doradztwa z tego obszaru obejmuje:

 

  • opracowywanie wniosków o wydanie oficjalnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • przygotowywanie pism i wyjaśnień składanych w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
  • przygotowanie odwołań od decyzji,
  • reprezentowanie podatników na wszystkich etapach kontroli i postępowania,
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • pomoc w ustalaniu procedur wewnętrznych właściwych w przypadku kontroli i postępowań podatkowych.