Ceny transferowe to temat wymagający dużej uwagi już na etapie planowania każdej transakcji między podmiotami powiązanymi. Problematyka cen transferowych jest niezmiennie wymieniana jako priorytet wszelkich kontroli podatkowych oraz skarbowych i pozostaje źródłem najwyższych przypisów podatkowych.

 

Przykładowy zakres doradztwa z tego obszaru obejmuje:

 

  • przygotowywanie dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami ustaw podatkowych,
  • doradztwo i pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz prowadzeniu negocjacji przy zawieraniu tzw. uprzednich porozumień cenowych,
  • pomoc w weryfikacji zgodności warunków transakcji z przepisami dotyczącymi cen transferowych,
  • przeprowadzanie analiz porównawczych (tzw. benchmarki ) w odniesieniu do stosowanych cen transferowych,
  • pomoc w wypracowaniu rozwiązań systemowych i procedur w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie (obejmujących np. system aktualizacji dokumentacji cen transferowych, w przypadku usług niematerialnych – gromadzenie dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie usług),
  • sporządzanie analiz dotyczących wpływu czynników obiektywnych na wynik transakcji z podmiotem powiązanym (tzw. defense file).