W ramach doradztwa prawnego oferujemy Państwu pełen wachlarz usług, obejmujący w szczególności doradztwo z zakresu:

  • wyboru formy działalności gospodarczej i rejestracji spółek,
  • ładu korporacyjnego (corporate governance),
  • prawa spółek i doradztwa korporacyjnego,
  • fuzji, przejęć i przekształceń,
  • prawa pracy,
  • ochrony danych osobowych,
  • własności intelektualnej,
  • prawa cywilnego,
  • prawa administracyjnego.